Anna WojciechowskaRadca prawny

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo.

W latach 2009 – 2012 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, po której ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Współpracuje z Kancelarią od stycznia 2014 roku. W swojej praktyce reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach rodzinnych, spadkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, windykacji należności.

W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z prawem upadłościowym i konsumenckim, rynkiem nieruchomości, a także prawem lokalowym, z którym ma styczność na co dzień będąc prywatnie członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej.