Przemysław PadewskiRadca prawny

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Specjalizuje się w zagadnieniach systemu prawa na styku szeroko rozumianego prawa administracyjnego (w tym prawa podatkowego) i prawa cywilnego. Zakres specjalizacji zawodowej umożliwia mu świadczenie usług prawnych na rzecz zdecydowanej większości podmiotów obrotu gospodarczego zarówno klientów korporacyjnych, jak i klientów indywidualnych.

Świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów prywatnych, w tym spółek prawa handlowego oraz bieżąco uczestniczy w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz podmiotów szeroko rozumianej administracji publicznej i samorządowej w szczególności w zagadnieniach związanych z podatkiem od nieruchomości.

W praktyce zawodowej wykorzystuje on w szczególności doskonałą znajomość procedury administracyjnej w praktyce stosowanej zarówno przez organy administracji publicznej jak i stosowanej z perspektywy interesów stron postępowania administracyjnego. W zagadnienia związane z procedurą podatkową angażuje się on zresztą obecnie najbardziej. Niezależnie od głównej praktyki zawodowej koncentrującej się w zagadnieniach podatkowych w ostatnim czasie z powodzeniem reprezentował również mi in. osoby fizyczne, które w wyniku popełnionego na ich szkodę przestępstwa zaciągały niekorzystne dla siebie zobowiązania kredytowe. Z podobnymi sukcesami osoby fizyczne reprezentowane są też w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego, tu zwłaszcza w zakresie sporów o ważność testamentu i związanych z tym postępowań o niegodność dziedziczenia.