Rafał PodbielskiRadca prawny

Rafał Podbielski ukończył studia stacjonarne magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. W trakcie wyżej wymienionych studiów przez rok studiował na Uniwersytecie im. Jean Monnet w Saint – Etienne we Francji (L’Université Jean Monnet à Saint-Etienne).

W czasie pobytu w Saint – Etienne odbył również kilkumiesięczny staż w tamtejszym Sądzie Gospodarczym – Tribunal de Commerce.

W latach 2009 – 2012 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, po której ukończeniu uzyskał wpis na listę radców prawnych. Od stycznia 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z prawem podatkowym (w szczególności podatkiem od nieruchomości), administracyjnym oraz cywilnym.

W swojej praktyce posługuje się językiem francuskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.