Pro bono

Dzięki sukcesom odnoszonym w pracy zawodowej, ale przede wszystkim dzięki stabilnej współpracy z naszymi Klientami, Kancelaria jest w stanie nieodpłatnie udzielać pomocy lokalnym organizacjom pozarządowym i instytucjom.

Dostrzegając bieżące potrzeby lokalnych organizacji i placówek Kancelaria udziela wsparcia m. in. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUDO” Mysłowice.