Głównymi obszarami działalności Kancelarii są:
– Doradztwo prawne dla PRZEDSIĘBIORCÓW I SPÓŁEK (bieżąca pomoc prawna, porady i opinie, reprezentacja przed sądami, organami podatkowymi i organami administracji publicznej),
– Pomoc prawna dla OSÓB FIZYCZNYCH (także w zakresie spraw rodzinnych – rozwody, separacje, alimenty, sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, sprawy spadkowe),
– Usługi dla innych OSÓB PRAWNYCH (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego)

W czym się specjalizujemy?

PRAWO CYWILNE

Postępowanie przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, reprezentowanie w nich przedsiębiorców i konsumentów; doradztwo w zakresie tworzenia umów oraz w zakresie prawa lokalowego, spadkowego i rodzinnego.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Odzyskiwanie należności z umów, z faktur na etapie przesądowym (wezwania do zapłaty); odzyskiwanie należności w drodze postępowania sądowego (reprezentacja procesowa w sprawach o zapłatę); odzyskiwanie należności na etapie postępowania egzekucyjnego (wnioski o wszczęcie egzekucji oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym).

PRAWO HANDLOWE

Postępowania przed sądem rejestrowym (KRS), doradzanie w zakresie zmian kapitałowo-osobowych, sprawy karno-skarbowe, rozstrzyganie sporów, negocjacje z innymi podmiotami.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kompleksowe doradzanie firmom w zakresie zatrudnienia i pomoc osobom fizycznym, m. in. w zakresie indywidualnych spraw wynikających ze stosunku pracy, uprawnień emerytalno – rentowych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa administracyjnego, reprezentacja Klienta w postępowaniach przez sądami administracyjnymi, pomoc prawna w odwoływaniu się od decyzji administracyjnych, pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji i innych pozwoleń administracyjnych

PRAWO PODATKOWE

Doradztwo podatkowe; optymalizacja podatkowa działalności oraz planowanych inwestycji, postępowanie podatkowe i postępowanie egzekucyjne w administracji.

PRAWO KARNE

Występowanie w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i wykroczeniowym w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, a także jako pełnomocnicy pokrzywdzonych.