Zasady współpracy

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania spraw, niezbędny nakład pracy oraz oczekiwane terminy realizacji usługi.

W przypadku nawiązania stałej współpracy wynagrodzenie możliwe jest już zasadniczo od kwoty 80 zł netto/za godzinę pracy radcy prawnego. W ramach umowy o obsługę prawną określa się z Klientem z góry ilość godzin do przepracowania w danym miesiącu, która jest do dyspozycji klienta.